Hårdförkromning – ett hantverk

Att belägga krom på ett grundmaterial är en process i flera steg. Den slitna delen slipas eller svarvas ren. Därefter sänks den ner i det elektrolytiska badet. För att justera beläggningens tjocklek och kvalitet anpassas strömstyrka, tid, badets temperatur och sammansättningen av kemikalier. Slutligen slipas detaljen mycket noggrant till korrekt mått och ytfinhet. En hårdförkromad detalj har en hårdhet mellan 68-73 HRC.

 

Den teknik som vi använder åstadkommer extremt täta ytskikt – så kallad offshore-kvalitet. Våra kunder finns därför bland annat inom processindustrin, gruvindustrin, försvarsmakten, offshorebranschen, flygindustrin och bland fordonstillverkare. Alla med en sak gemensam; högt ställda krav på kvalitet, driftsäkerhet och kostnadseffektivitet.

 

Hårdförkromning lämpar sig för såväl nytillverkning som renovering, något som ofta är mer hållbart och kostnadseffektivt än att köpa nytt. 

I vår anläggning finns fyra hårdkrombad, tre svarvar, två rundslipmaskiner, fem bandslipmaskiner, en karusellsvarv, en honingsmaskin, en supportslip samt annan sliputrustning.