Swecrom – I framkant av hårdförkromningen

Vi arbetar med ett avancerat hantverk och vår anläggning i Borlänge täcker in ett brett segment inom hårdförkromning.

 

Swecrom tar hand om allt – från stora valsar till små detaljer som axlar och lagerlägen. Många av våra kunder uppskattar vårt totala åtagande. Andra sätter värde på en specifik tjänst. Ytterligare några söker vår unika kompetens.

En hårdförkromad yta har fantastiska egenskaper. Slitstyrkan är enorm och ytan har en unik motståndskraft mot korrosion, nötning och hetta.

Miljöansvar

Swecrom har ett slutet system som varken släpper ut vatten eller kemikalier skadliga för miljön. Vi lever upp till myndigheternas miljökrav. Vårt miljöansvar är en självklarhet i verksamheten.

Policys

 

VERKSAMHETSPOLICY

Swecrom AB arbetar med hårdförkromning av ståldetaljer så som kolvstänger, valsar, axlar och lagerlägen. Våra kunder ställer krav på slitstarka ytor som är motståndskraftiga mot korrosion, nötning och hetta.
Tillsammans strävar vi på Swecrom AB efter maximal kundnöjdhet genom ansvar, tydlighet och samarbete.

Vår verksamhetspolicy innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö och beskrivs enligt nedan:

 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog