Swecrom – tradition, erfarenhet och högsta kvalitet

Swecrom AB är ett verkstadsföretag i Borlänge som levererar tjänster med specialisering på hårdförkromning av kolvstänger, lagerytor och formverktyg.

 

Vår affärsidé bygger på att leverera absolut högsta kvalitet till våra kunder. Varje moment i arbetsprocessen kontrolleras och dokumenteras noggrant, så att du som kund får precis samma höga kvalitet varje gång.

Hos oss finns tradition och erfarenhet, kombinerat med den idérikedom som krävs för att vi ska kunna åta oss de flesta uppdrag.

 

Swecrom grundades 1990. För närvarande är vi åtta anställda, alla med hög kompetens och lång branscherfarenhet. Ägare är Mattias Stenvall och Anton Mikaelsson, som tillsammans även äger och driver Nordkrom AB i Piteå.

Miljöansvar

Swecrom har ett slutet system som varken släpper ut vatten eller kemikalier skadliga för miljön. Vi lever upp till myndigheternas miljökrav. Vårt miljöansvar är en självklarhet i verksamheten.

Policys

VERKSAMHETSPOLICY

Swecrom AB arbetar med hårdförkromning av ståldetaljer som kolvstänger, valsar, axlar och lagerlägen. Våra kunder ställer krav på slitstarka ytor som är motståndskraftiga mot korrosion, nötning och hetta. Tillsammans strävar vi efter maximal kundnöjdhet genom ansvar, tydlighet och samarbete.

Vår verksamhetspolicy innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö
och beskrivs enligt nedan:

 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Vi medverkar till våra kunders miljöarbete genom att tillhandahålla kvalitativa produkter och tjänster som tål industridrift och ger färre driftsavbrott
 • Vi eftersträvar att i vår produktion ha så låg kassation som möjligt för att minimera vår egen miljöpåverkan
 • Vi arbetar aktivt och systematiskt för en säker hantering av kemikalier, för att minimera risk för negativ påverkan av hälsa hos medarbetare och yttre miljö, och håller oss uppdaterade om förändringar i lagkrav och teknikutveckling.
 • Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår verksamhet.
 • För våra godstransporter anlitar vi största möjliga mån speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.
 • Att vi källsorterar avfall är en självklarhet
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog