Swecrom hårdförkromar både vid nytillverkning och renovering. Renovering av en maskindel kan i vissa fall vara mera kostnadseffektivt än en nyinvestering.

Hårdförkromning ger en yta med unika egenskaper. Den står emot korrosion, nötning och värme på ett hållbart sätt.

För att justera beläggningens tjocklek och kvalitet laborerar vi med strömstyrka, tid, badets temperatur och sammansättningen av kemikalier.


Beläggningen av krom på ett grundmaterial är en process i flera steg. Den slitna delen slipas eller svarvas ren. Därefter sänks den ned i det elektrolytiska badet och får den i förväg fastställda beläggningen. Slutligen slipas den till rätt mått och ytfinhet.


Den hårdförkromade detaljen har ungefär korunds hårdhet.

Förkromning

Hårdförkromning ger en yta med unika egenskaper. Den står emot korrosion, nötning och värme på ett hållbart sätt.
Swecrom hårdförkromar både vid nytillverkning och renovering. Renovering av en maskindel kan i vissa fall vara mera kostnadseffektivt än en nyinvestering.

Offshore

En enhet som är hårt utsatt av nötning och korrosion kräver en behandling som ger extra bra skydd. Med offshore-kvalitet erhålls en speciell beläggning som ger en absolut tät och porfri yta. Denna metod används för enheter i extrema och korrosiva miljöer, bland annat kemisk industri, livsmedelsindustri och på marina installationer.

Miljöansvar

Swecrom har ett slutet system som varken släpper ut vatten eller kemikalier skadliga för miljön. Vi lever upp till myndigheternas miljökrav. Vårt miljöansvar är en självklarhet i verksamheten.

Alla givande samarbeten
börjar med en enkel dialog